Vi värnar om miljön

Vi i båtklubben S:t Erik värnar om den marina miljö vi verkar i. Vi är en ideell förening och det är vi som medlemmar som ansvarar för att ta hand om de restprodukter som vi lämnar efter oss.

På varvet har vi en miljöstation där vi hanterar farligt avfall som olja, oljefilter, blybatterier, färg, lösningsmedel, elskrot och glykol. Har du frågor om miljöstationen så kan du kontakta varvschefen.