Här anmäler du dig för båtplats. Kötiden kan variera mellan ett till flera år och det kostar 100 kr/år i köavgift. Datum för första inbetalning avgör ”könumret”. Betalning skall därefter erläggas årligen senast 1/3 för att du ska behålla din plats i kön. Vänligen lämna fullständiga personuppgifter, kontaktuppgifter, båtuppgifter samt nautisk kompetens. Efter korrekt ifyllt formulär kommer du få ett bekräftelsemejl med ytterligare information om hur du betalar köavgiften. Det är först efter inbetald köavgift som din ansökan behandlas.


  Dina personuppgifter


  Dina kontaktppgifter

  Dina båtuppgifter

  Ifall du ännu inte har någon båt utan kommer köpa båt så ber vi dig ändå fylla i ungefärliga uppgifter.

  Äger du i dagsläge en båt?
  JANEJ

  Har du förarbevis?

  Är du även intresserad av vinterförvaring?