Här anmäler du dig för båtplats. Kötiden kan variera mellan ett till flera år och det kostar 100 kr/år. Datum för första inbetalning avgör ”könumret”. Om du hoppar över/missar anmäla intresse ett år, hamnar du längst bak i kön. Det är först efter inbetald köavgift som din ansökan behandlas.

  Vänligen lämna fullständiga personuppgifter, kontaktuppgifter, båtuppgifter samt nautisk kompetens.

  Om du får gästplats ligger du som gästliggare i en/två säsonger innan du kan söka medlemskap. För medlemskap krävs minst förarbevis som intyg. Att ligga som gäst en säsong innebär inte per automatik att man har en plats säsong efter. Gästplats gäller endast bryggan. Är man intresserad av vinterplats på varvet, söker man det separat.


  Dina personuppgifter


  Dina kontaktppgifter

  Dina båtuppgifter

  Ifall du ännu inte har någon båt utan kommer köpa båt så ber vi dig ändå fylla i ungefärliga uppgifter.

  Äger du i dagsläge en båt?
  JANEJ

  Har du förarbevis?

  Är du även intresserad av vinterförvaring?